http://c-forum.pl/user-plop94 * projektowanie instalacji sprężonego powietrza